کوتاه کننده آدرس لینک

از طریق این ابزار می توانید آدرس طولانی لینک خود را به آدرسی کوتاه و منطقی تبدیل کنید که در این حالت چنین آدرسی هم برای مخاطب قابل درک است و هم شامل کاراکترهای طولانی و بعضاً بی معنی نمی شود. پس از ثبت، لینک جدید تولید شده نمایش داده خواهد شد. مطالعه توضیحات بیشتر.
کد را وارد کنید:


تمامی آدرس های استاندارد شده، به صورت دائمی قابل دسترس است.